Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

STORE POLICY

 

 
תקנון שרות ושימוש באתר טבעי-לי

גרסה מתאריך 01.09.2021

מ.ל.ב

כללי

.1.1התקנון ותנאי השימוש (להלן "התקנון") כתובים בלשון זכר למען הנוחות בלבד, אך הינם מיועדים לזכר ולנקבה כאחד.

1.2.התקנון נועד להגדיר ולהסדיר את תנאי ההתקשרות בין טבעי-לי (להלן "החברה") לבין הלקוח או הגולש (להלן: "המשתמש") בעת רכישה, גלישה וכן כל שימוש אחר באתר החברה (להלן: "שימוש באתר").

1.3.הכותרות הינן חלק בלתי נפרד מתקנון השרות.

.1.4החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ותנאיו מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי לספק הודעה מראש.

1.5.כל שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לתקנון החברה על כלל סעיפיו.

 

 
 

2. האתר ותכניו

.2.1 אתר החברה www.tiveeli.com (להלן: "האתר") משמש כזירת מכירות אלקטרונית ובמה להצגת המוצרים ושירותי החברה, כמו כן לעדכונים, פרסומים וכן כל שימוש אחר לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.22.האתר מיועד לאנשי מקצוע בתחום הרפואה והרפואה המשלימה בלבד. משתמש הרושם עצמו לאתר או רוכש באתר מצהיר בזאת כי הינו איש מקצוע מתחומים אלו, והנו בעל הידע והכישורים הנחוצים לשימוש בכל מוצר ומוצר. בתור בעל מקצוע בתחום, המשתמש מצהיר כי כל שימוש באתר, וכן כל שימוש במוצרים או בתכנים המפורסמים באתר (להלן: "שימוש במוצר") הינם באחריותו האישית והבלבדית של המשתמש, ולא תהא לו כל טענה או תלונה כלפי החברה בגין שימוש זה במוצר.

.2.3 רשאים להשתתף בהזמנה ורכישה באתר רק משתמשים אשר הינם חוקיים (מעל גיל 18), אשר ברשותם אימייל פעיל וכן כתובת משלוח תקפה ובישראל בלבד. כמו כן, הרכישה באתר מותנית בכרטיס אשראי אשר תקף ומאחת החברות המכובדות על ידי החברה או חשבון PayPal פעיל. זאת למעט לקוחות הבוחרים לשלם דרך הטלפון, אשר הזמנתם תבוצע לאחר ביצוע התשלום.

2.4 . בהמשך לסעיף ‏2.2., המשתמש מכיר בכך כי כלל התכנים המופיעים באתר לגבי שימוש במוצרים, אזהרות שונות, ערבוב חומרים, ייעוד המוצר, דרך תפעולו, מידע רפואי לגבי המוצר או שימושו, וכן כל מידע אחר בנוגע למוצר והשימוש בו אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי או רפואי, וכי יש להיוועץ באיש מקצוע מוסמך טרם הרכישה והשימוש במוצר. כל שימוש במוצר הינו באחריות המשתמש בלבד.

2.5 .הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקת המוצרים אשר נרכשו דרך החברה, וזאת על פי הידע המקצועי שלו בתחום.

2.6 .תנאי מוקדם לתוקף קניה של רוכש באתר הוא אישור ותשלום העסקה.

.2.7לחברה ישנן זכויות מלאות ובלעדיות על כלל התוכן, תמונות, מלל, סרטונים, פרסומים, מוצרים, קבצים, וכן כל מדיה או תוכן אחרים אשר מפורסמים באתר (להלן "תוכן האתר").

2.8.כל שימוש בתוכן האתר או באתר עצמו ללא אישור מפורש ובכתב מאת החברה מהווה הפרת זכויות החברה, וכן הפרת זכויות יוצרים וקנין רוחני.

 

3. הזמנה באתר

3.1. לקבלת פרטים נוספים על המוצר, מעבר לאלו הרשומים בדף המוצר, מוזמן המשתמש ליצור קשר עם החברה, ונציג החברה ישיב במהלך שעות הפעילות המצוינות באתר.

3.2. המשתמש יכול וזכאי ליצור קשר טלפוני עם החברה ולבצע את הרכישה באמצעות הטלפון. כמו כן, הוא יכול וזכאי להגיע לאחד מסניפי החברה בשעות הפתיחה של הסניף ולרכוש את המוצרים במקום.

3.3. מחיר המוצר המופיע בדף המוצר, וכן בכלל עמודי האתר, הינו כולל מע"מ.

3.4. כחלק מהליך הרכישה, ימלא המשתמש את פרטיו, כפי שיידרש בדף ההרשמה או הרכישה.

3.5. הזנת פרטי המשתמש מהווה תנאי מקדים לביצוע הרכישה. על מנת להימנע מאי-נעימויות, וכדי שלא ליצור עיכובים במשלוח ההזמנה, על המשתמש להקפיד ולהזין את פרטיו ופרטי ההזמנה באופן מדויק.

3.6. השלמת הרכישה מותנית בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך הרכישה. באם המוצר אינו קיים במלאי, בין אם עודכן או לא עודכן באתר, תיצור החברה קשר עם הלקוח באמצעות הטלפון או האימייל אשר סופקו על ידי המשתמש במילוי פרטי המשתמש בתהליך הרכישה או ההרשמה, זאת תוך 5 ימי עסקים מיום הרכישה, ותציע החברה מוצר חליפי או אפשרות לזיכוי.

3.7. עם סיום הרכישה באתר, כרטיס האשראי או אמצעי התשלום הנבחר יעבור בדיקה ויחויב. עם אישור ההזמנה והתשלום על ידי חברות האשראי או אמצעי התשלום הרלוונטי, ואישור קיום המוצר במלאי, תאושר הרכישה על ידי החברה. זאת בתנאי, ובהתאם לסעיפים ‏3.4 וכן ‏3.5 , שהמשתמש הזין את פרטיו כראוי.

3.8. לידיעת המשתמש - הזנת מידע כוזב היא עבירה פלילית לכל דבר, אשר צפוי כי תוביל להליכי משפט פלילי ואזרחי בהתאמה.  

3.9. כמו כן, החברה מסירה מעצמה כל אחריות בגין משלוח או מסירת מוצרים שגויה אשר נוצרה כתוצאה מהזנת פרטים כוזבים או שגויים, ולא תהא למשתמש כל תלונה כנגד החברה בגין עניין זה.

3.10. משתמש יחשב כרוכש הזכאי להזמנתו, רק באם:

3.10.1. עמד בתנאי תקנון זה.

3.10.2. התשלום אושר על ידי חברת אמצעי התשלום הרלוונטית.

3.10.3. קיבלה החברה את האישור לתשלום מאת חברת אמצעי התשלום הרלוונטית.

3.11. והיה ועסקת רכישה לא תכובד על ידי חברת האשראי הרלוונטית או החברה המפעילה את אמצעי התשלום המדובר, החברה תודיע למשתמש בטלפון או באימייל, והמשתמש יידרש ליצור קשר עם החברה על מנת להסדיר את עניין התשלום. במקרה האמור, התחייבות החברה באשר לימי המשלוח בטלה, וההזמנה תסופק בהתאם לשיקולי החברה ולאחר ביצוע התשלום.

3.12. תקלות שונות אשר מקורן בבעיות העברת נתונים באינטרנט או בעיית אינטרנט אחרת, לא ייחשבו כאי-עמידת החברה בתנאי התקנון והזמנים המצוינים בו באשר למשלוח וההזמנה. אי לכך, החברה ממליצה למשתמש לוודא כי הזמנתו התקבלה וכן לוודא את מועד מימוש ההזמנה והמשלוח.

3.13. בהמשך לסעיף ‏3.11, והיה והמשתמש לא יסדיר את התשלום והרכישה בתוך שבעה ימים מרגע שליחת ההודעה על ידי החברה, תראה החברה את העסקה כבטלה על ידי המשתמש.

3.14. באשר למוצרים מסוג הכשרה מקצועית:

3.14.1. הרישום להכשרה מקצועית מותנה בעמידה בתנאים המוקדמים לאותה הכשרה. אי עמידה בתנאים אלו, בין אם בוצע תשלום בגין ההכשרה או לא, מהווה עילה לביטול ההשתתפות של המשתמש בהכשרה.

3.14.2. לא תישא החברה בכל אחריות בנוגע לשימוש בידע הנרכש בהכשרה, בין אם למשתמש יש את הרקע הנדרש ועמידה בתנאים המוקדמים להכשרה ובין אם לאו, אשר בוצע על ידי המשתמש. 

3.14.3. המשתמש מכיר בכך כי לחברה ישנן הזכויות הבלעדיות על הידע המועבר בהכשרה, אופן הלימוד והמידע המועבר בהכשרה. 

3.14.4. המשתמש לא יצלם או יקליט, בכל דרך או צורה, את ההכשרה והמתבצע בה, זאת למעט וניתן אישור בכתב ומראש על ידי החברה. 

3.14.5. בסיום הכשרה, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, תינתן למשתמש תעודת הכשרה. לא תמסר תעודת הכשרה למשתמש אשר לא סיים בהצלחה את ההכשרה, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

3.14.6. משתמש אשר לא הסדיר את התשלום בעבור ההכשרה טרם מועד ההכשרה, לא יוכל לקחת חלק בהכשרה בפועל. 

3.14.7. ניתן לבטל את ההרשמה להכשרה עד 2 ימי עסקים טרם מועד ההכשרה ללא תשלום. באם יבצע המשתמש ביטול ההרשמה במהלך 2 ימי העסקים טרם מועד ההכשרה, תגבה מהמשתמש עמלה בגובה של 25% ממחיר ההרשמה כולל מע"מ. באם ביטול ההרשמה יתבצע במועד ההכשרה תגבה מהמשתמש עמלה בגובה של 50% ממחיר ההרשמה כולל מע"מ.

3.14.8. באם להכשרה ישנם תנאים מוקדמים להשתתפות, על המשתמש לעמוד בתנאים אלו ולהציג, באם יידרש, כל מידע, תעודה ומסמך אחר אשר יידרש מטעם החברה בכדי לוודא את עמידתו בתנאים המוקדמים. סירוב להציג מסמכים אלו עלול להוביל לביטול השתתפותו בהכשרה, ובכפוף לסעיף 3.14.7 ייתכן ויידרש המשתמש לשלם בגין ההכשרה. 

3.14.9. באם תבוטל ההכשרה מצד החברה, בשל שיקולים השמורים לה בלבד, יוצע למשתמש מועד חליפי לביצוע ההכשרה. באם יבחר המשתמש שלא להגיע למועד חליפי, אז יוחזר לו התשלום בגין ההכשרה בתצורת זיכוי לרכישה בחנות או יזוכה במלוא הסכום, לבחירת המשתמש. 

 

4. מבצעים והנחות המוצעים על ידי החברה

4.1. מחירי המבצעים וההנחות (להלן: "מבצעים") מוגבלים בזמן או עד לגמר המלאי.

4.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל מבצע, בין אם הגיע מועד סיומו או לא, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכל רגע ועת. במקרה של ביטול המבצע טרם עת, תסיר החברה כל פרסום הקשור למבצע מאתר החברה הרשמי.

4.3. אלא אם צוין אחרת ובמפורש בפרסום מבצע ספציפי, החברה אינה מכבדת כפל מבצעים.

4.4. מבצעים המפורסמים באתר אינם מחייבים את החברה לספק מבצע זהה בכל אחד מסניפיה או באמצעות רכישות אשר מבוצעות לא דרך האתר, כולל אך מבלי להגביל לרכישות טלפוניות, דרך האימייל, ועוד.

4.5. המשתמש מכיר בכך כי חלק מהמבצעים ניתנים לחברי מועדון הלקוחות של החברה בלבד, והינו מוזמן להירשם למועדון הלקוחות של החברה דרך האתר כדי ליהנות ממבצעים ספציפיים אלו.

4.6. החברה מפעילה מועדון לקוחות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי:

4.6.1. מועדון הלקוחות מותנה ברישום והסכמה מצד המשתמש לקבלת דיוור והודעות על מבצעים ומידע אחר. 

4.6.2. ביטול קבלת הודעות או דיוור מצד החברה עלול להוות עילה לביטול החברות במועדון הלקוחות של החברה. 

4.6.3. לקוחות הרשומים למועדון הלקוחות יהנו מהטבות ייחודיות, אשר ישתנו מעת לעת, זאת על פי שיקול החברה בלבד וללא הודעה מראש. 

4.6.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את מועדון הלקוחות ותנאיו מעת לעת, על פי שיקולה הבלעדי, וזאת ללא הודעה מראש. 

 5.ביטול הזמנות

5.1. בכפוף לסעיף ‏3 על תת סעיפיו, והיה ומוצר שנרכש על ידי המשתמש אינו במלאי, יהא המשתמש זכאי למוצר חליפי או לזיכוי בגין אותו מוצר על ידי החברה.

5.2. החברה פועלת על פי הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, בכל אשר לביטול הזמנה על ידי המשתמש.

5.3. החזרת המוצר וביטול ההזמנה תתקיים תוך 14 יום בלבד ממסירת המוצר על ידי חברת השליחויות, או מרגע איסופו על ידי הלקוח באיסוף עצמי, בהתאם לחוק.

5.4. ביטול ההזמנה ייחשב רק באם נשלחה הודעה מאת הלקוח בכתב באמצעות משלוח דואר, פקס או האימייל המפורט באתר החברה, וזאת תוך 14 יום מעת מסירת המוצר.

5.5. בכפוף לסעיף 5.4, באם ביטל המשתמש את הזמנתו לאחר שסופק המוצר, חובת החזרת ההזמנה או המוצר הינה על המשתמש. כמו כן, במידה וההזמנה תוחזר באמצעות חברת שליחויות, המשתמש יישא בעלות המשלוח וכלל העלויות הנלוות לכך.

5.6. מוסכם בין המשתמש לבין החברה כי:

5.6.1. המשתמש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה או נזק או פגם מכל מין וסוג שהוא, וכן לא יוחזר מוצר אשר אריזתו נפתחה.

5.6.2. מוסכם על ידי המשתמש כי אם ביטל את הזמנתו בעודה בדרכו אליו, וגם אם הזמנתו עדיין לא הגיעה אל יעדה, עדיין יחויב המשתמש בתשלום עבור דמי המשלוח באם המשלוח יצא לדרך.

5.6.3. ידוע ומוסכם על ידי המשתמש כי מוצרים אשר נפתחו, השתמשו בהם או בחלק מהם, או אשר יוצרו במיוחד על פי הזמנה אישית עבור המשתמש – בין אם הוזמנו דרך האתר או לא, בגין מוצרים אלו לא תתאפשר החזרת מוצר וביטול ההזמנה.

5.7. במקרה ואזל המוצר מן המלאי, לא תישא החברה בכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או אחר אשר יגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות שיפוי או תשלום בגין כל נזק כספי אשר עלול להיגרם למשתמש או צד שלישי כתוצאה מכך.

5.8. החברה רשאית לבטל הזמנה מצידה, בין אם כולה או חלקה, גם לאחר שהתקבלה ההזמנה ואושרה במקרים הבאים:

5.8.1. בגין כוח עליון, אירועים מדיניים ביטחוניים, מפגעי סייבר טרור, וכן כל אירוע אשר אינו בשליטת החברה אשר עלול לפגוע בביצוע ההזמנה כראוי.

5.8.2. בגין טעות בפרטי ההזמנה או המוצרים באתר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

5.8.3. באם נמנע מהמשתמש או החברה שימוש תקין באתר בגין תקלות שונות, כגון בעיות תקשורת והעברת נתונים.

5.9. בעת ביטול הזמנה, רשאית החברה לחייב את המשתמש בתשלום של כ-2.5% מערך העסקה, עקב עמלת סליקה של חברת האשראי.

 6. עלות משלוחי הזמנות

6.1. עלות משלוח ההזמנה תשולם על ידי המשתמש כחלק מההזמנה וכפי שנבחר ומצוין בעגלת הקניות באתר במועד ביצוע ההזמנה.

6.2. באפשרות המשתמש לבצע איסוף עצמי ולהגיע אל אחד מסניפי החברה, זאת במידה וקיים שרות זה על פי התנאים שהוצגו בהזמנה ובאתר. על המשתמש לתאם הגעתו מראש בכדי שהחברה תוכל לוודא כי הזמנתו אכן קיימת במלאי הסניף, או להפנות את הלקוח לסניף אחר באם משלוח אל הסניף המדובר לא יתאפשר על ידי החברה.

6.3. באיסוף עצמי, לא ייגבו מהמשתמש דמי משלוח, זאת בתנאי והזין זאת כחלק מההזמנה באופן ברור.

7. אספקת ההזמנות

7.1. החברה תדאג למשלוח ההזמנה על פי הזנת ובחירת המשתמש בעת ביצועה, וכן על פי הפרטים אשר יסופקו על ידי המשתמש. זאת בכפוף להשלמת ההזמנה והתשלום בהתאם לתקנון זה.

7.2. באזורים אשר בהם קיימת בעייתיות או מגבלה ביטחונית כזו או אחרת, או אזורים אשר אינם מהווים אזורי חלוקה של חברת השליחויות באמצעותה מעבירה החברה את ההזמנות, תהיה החברה רשאית לשלוח את ההזמנה אל מקום אחר המתואם מראש מול המשתמש.

7.3. החברה לא תהיה אחראית לאיחור במשלוח ההזמנה או אספקתה:

7.3.1. בגין כוח עליון, אירועים מדיניים ביטחוניים, מפגעי סייבר טרור, וכן כל אירוע אשר אינו בשליטת החברה אשר עלול לפגוע בביצוע ההזמנה כראוי.

7.3.2. כל סיבה אשר אינה בשליטת החברה, לרבות בעיות מכס, שביתות בנמלים, שביתות במשק, וכן כל אירוע אחר הקשור לאספקת ההזמנה או הסחורה הנדרשת לביצוע ההזמנה כראוי על פי שיקולי החברה בלבד.

7.3.3. והיה והמשתמש לא נמצא במקום שציין בטופס ההזמנה, או לא ענה לטלפון שציין על גבי טופס ההזמנה בעת הגעת השליח למסור את ההזמנה.

7.4. אספקת ההזמנות תתבצע על פי המצוין בעמוד המשלוחים באתר. אספקתן תתאפשר אך ורק בימי עסקים. לא תתבצע אספקה בימי שישי או בימי שבת, והן לא בערבי או ימי חג. החלוקה תתבצע בין השעות 9.00-17.00 בלבד.

7.5. נציג חברת המשלוחים ייצור עם המשתמש קשר טלפוני בהגיעו לישוב אליו הוזמנה החבילה, על מנת לוודא שישנו מענה ומישהו שיקבל את החבילה. באם לא יהיה מענה טלפוני, הנציג ינסה שוב למחרת. לעיתים יפנה השליח באמצעות מסרון ולא בשיחה נכנסת, לרוב כאשר אין תשובה מצד הלקוח. במקרה של חוסר מענה מצד המשתמש, תתכן החזרת החבילה אל טבעי לי. במצב זה, משלוח חוזר יחויב בדמי משלוח מלאים עבור שליחה נוספת.

7.6. בכפוף לסעיפים 7.4 וכן 7.5, יובהר כי לא ניתן לתאם עם השליח שעה וזמן מדויקים מראש להגעתו. השליח יגיע בשעות הפעילות שצוינו, וייצור קשר טלפוני עם המשתמש, כפי שצוין לעיל, לעדכן על הגעתו. 

7.7. ניתן לקבל את מספר הטלפון של חברת השליחויות, וכן את מספר המשלוח, והמשתמש מוזמן ליצור קשר טלפוני עם החברה על מנת לקבל את פרטי המשלוח המלאים ולתקשר עם חברת המשלוחים ישירות.

7.8. בעת ביצוע הזמנת מוצר אשר מיוצר מביוחד עבור הלקוח, בין אם Private Label או לאו, החברה תשמש כגורם מתווך בלבד בין המשתמש והיצרן. החברה  לא תשא באחריות על רישויים, הייצור, איכות המוצר, זמן הביצוע, זמן האספקה, תהליך הייצור, תהליך האספקה עד הגעת המוצר לידי החברה, וכן כל תהליך או עניין אחר הנוגע לייצור המוצר ואספקתו בצד היצרן. כמו כן, לא תשא החברה באחריות על השימוש במוצר, התוויותיו, רכיביו, השפעותיו, וכל הנוגע לשימוש והשיווק הקשורים למוצר זה. החברה תעשה כמיטב יכולתה ליצור קשר אמין ואיכותי בין המשתמש והיצרן, ותעזור כמיטב יכולתה לאורך התהליך. 

 

 

8. אבטחת מידע ופרטיות

8.1. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש מול כל צד שלישי בפרטי המשתמשים אשר הוזנו באתר, זאת למעט צרכי תפעול האתר וביצוע ההזמנה, וזאת למעט והמשתמש בחר להירשם למועדון הלקוחות של החברה או לקבל מידע שיווקי.

8.2. כפי שמצוין בתקנון, כל הזכויות על תוכן האתר הינם בידי החברה בלבד. לכן, כל העתקה, הפצה, שכפול או פרסום של אי אלו מתכני האתר, וכן כל שימוש אחר בתכני האתר ללא אישור בכתב ומראש מאת החברה, מהווים הפרה מהותית של תקנון השימוש ושל זכויות החברה.

8.3. החברה ונציגיה לא יישאו בכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש או לכל גורם שלישי. בין אם מדובר בנזק ישיר או עקיף, או כל נזק אחר בגין השימוש או ההזמנה באתר. ובמיוחד נזקים אשר נוצרו כתוצאה משימוש אשר אינו עומד בתנאי תקנון זה.

8.4. יובהר, למען הסר ספק, ובהמשך לסעיף 2.2, כי כל שימוש במוצר, בין אם על ידי המשתמש או בין אם על ידי מטופליו של המשתמש, הינו באחרויותו הבלעדית של המשתמש.

8.5. אתר החברה מיישם פרקטיקות בטיחות ואבטחה מתקדמות, והחברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות אשר ברשותה בכדי לאפשר למשתמשים באתר סודיות ואבטחת מידע מתקדמים, זאת בכפוף למערכת חברת קונימבו המספקת את האתר והתשתית לאתר (להלן: "הספק").

8.5. על אף האמור בסעיף ‏8.5, ייתכנו תקלות ומתקפות סייבר אשר אינן בשליטת החברה, בין אם נובעות מכוח עליון, הספק או כל גורם אחר. במקרים אלו, המשתמש מכיר בכך כי החברה אינה אחראית לכל נזק העלול להיגרם למשתמש כתוצאה משימושו באתר, בין אם נזק עקיף או ישיר. כמו כן, במקרים אלו אין החברה אחראית לכל מידע אשר יאבד, או אם יעשה במידע זה שימוש אשר אינו בהתאמה לתקנון החברה והוראותיה.

8.6. החברה אינה נושאת באחריות על תוכן אשר יוזן לאתר על ידי המשתמש, וכן על הפרת זכויות יוצרים או הפרת כל זכות אחרת של כל צד שלישי ושל המשתמש אשר עלולה להיווצר בגין הזנת מידע מצדו של המשתמש.

8.7. כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכויות יוצרים או בגין לשון הרע מוזמן לפנות לחברה בהודעה כתובה ומנומקת המבקשת את הסרת ההפרה עד לבירור העניין אל מול הצד המפר לכאורה.

8.8. המשתמש מכיר בכך כי רישום פעולות המשתמשים באתר, הזנת הפרטים והתוכן על ידי המשתמש, וכן כל רישום מחשב באתר יכולים להוות ראייה קבילה על ידי החברה ורשויות החוק על פעולותיו וכוונותיו של המשתמש.

 

9. שונות

9.1. על התקנון יחול דין מדינת ישראל בלבד, והמשתמש מכיר בכך כי בית המשפט באזור תל אביב הנו הסמכות היחידה לדון בכל מחלוקת הנוגעת לשימוש באתר, הזמנות, או שירות הניתן על ידי החברה.

 

צוות טבעי-לי מאחל לכם גלישה וקניה מהנה!

 

ט.ל.ח

למעבר לרכישה באתר לחץ כאן

bottom of page